Profilaktyka

Opieki nad małym dzieckiem:

  • wczesna diagnoza deficytów rozwojowych
  • terapia wspierająca rozwój dziecka
  • zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • diagnoza i terapia w obszarze integracji sensorycznej