Poradnictwo

Szkolne:

  • diagnoza uzdolnień
  • diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń emocjonalnych
  • diagnoza dysleksji i dysgrafii
  • terapia w zakresie kompensowania deficytów rozwojowych

Zawodowe:

  • pomoc w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych oraz wyboru kierunku dalszego kształcenia
  • dostarczenie informacji o szkołach i zawodach

Rodzinne:

  • problemy rodzinne i wychowawcze
  • wspieranie w pełni ról rodzicielskich
  • pomoc w sytuacjach kryzysowych