Informacje o jednostce

 

Nazwa: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach

Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Nosala 7

Telefon: 32 7374646

Fax: 32 7374646

E-mail: sekretariat.pppb@powiat.oswiecim.pl

www: www.poradniap.pl

NIP: 5492181658

REGON: 273875681

Poradnia działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Poradnią kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.

ORGAN PROWADZĄCY PORADNIĘ: Powiat Oświęcimski

WŁASNOŚĆ: własność samorządowa

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO:  Kuratorium Oświaty w Krakowie

DYREKTOR: CELINA KORCZYK

GŁÓWNA KSIĘGOWA: Ewa Hyła

PRACOWNICY:

Celina Korczyk - psycholog

Katarzyna Szymańska - psycholog

Izabela Wojtas - psycholog

Ewa Zaczyńska - pedagog

Bożena Kochman - pedagog

Katarzyna Rodzoń - Kajzar - logopeda

Nina Olearczyk - Dąba - prac. administracji

Urszula Czopek - prac. administracji i obsługi

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Załatwianiem spraw zajmuje się sekretariat Poradni. Sposób załatwienia sprawy osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy sekretariatu.

Poradnia pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8 - 18   wtorek: 8 - 18   środa: 8 - 18   czwartek: 8 - 16   piątek: 8 - 15

Przyjmowanie stron przez dyrektora Poradni po wcześniejszym umówieniu się (osobiście lub telefonicznie).

Poradnia prowadzi rejestr ewidencji klientów wraz z kartami indywidualnymi oraz rejestr opinii i orzeczeń wydawanych przez placówkę.

Karty indywidualne są przechowywane w archiwum poradni przez 20 lat, opinie przez 25 lat, orzeczenia przez 50 lat.

STATUT 2023