INFORMACJE O JEDNOSTCE

Nazwa: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Brzeszczach

Adres: 32-620 Brzeszcze, ul. Kosynierów 20

Telefon: 32 7374646

Fax: 32 7374646

Email: sekretariat.pppb@powiat.oswiecim.pl

www: www.poradniap.pl

NIP: 5492181658

REGON: 273875681

Poradnia działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Poradnią kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu.

ORGAN PROWADZĄCY PORADNIĘ: Powiat Oświęcimski

WŁASNOŚĆ: własność samorządowa

ORGAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO:  Kuratorium Oświaty w Krakowie

DYREKTOR: CELINA KORCZYK

GŁÓWNA KSIĘGOWA: Ewa Hyła

PRACOWNICY:

Celina Korczyk - psycholog

Katarzyna Szymańska - psycholog

Izabela Wojtas - psycholog

Ewa Zaczyńska- pedagog

Zofia Jarosz - pedagog

Katarzyna Rodzoń - Kajzar - logopeda

Danuta Maciewicz  - prac. administracji

Nina Olearczyk - Dąba - prac. administracji

Stanisława Chowaniec- prac. obsługi

ZASADY FUNKCJONOWANIA

Załatwianiem spraw zajmuje się sekretariat Poradni. Sposób załatwienia sprawy osobisty lub telefoniczny w godzinach pracy sekretariatu.

Poradnia pracuje w godzinach:

poniedziałek: 8 - 18   wtorek: 8 - 18   środa: 8 - 16   czwartek: 8 - 16   piątek: 8 - 13

Przyjmowanie stron przez dyrektora Poradni po wcześniejszym umówieniu się (osobiście lub telefonicznie).  

Poradnia prowadzi rejestr ewidencji klientów wraz z kartami indywidualnymi oraz rejestr opinii i orzeczeń wydawanych przez placówkę.

Karty indywidualne są przechowywane w archiwum poradni przez 20 lat, opinie przez 25 lat, orzeczenia przez 50 lat.

STATUT PORADNI 2013

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin ZFŚS

Regulamin zatwierdzania protokołów RP

Regulamin wykorzystywania funduszu zdrowotnego

Regulamin ws. dodatków dla nauczycieli

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych

Regulamin przydziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników

Regulamin przyznawania nagrody ze specjalnego funduszu nagród

Regulamin pracy Zespołu Orzekającego

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników str 1

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników str 2

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników str 3

Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników str 4

Regulamin przyznawania zwiększonej stawki wynagrodzenia zasadniczego

Zarządzenie do zmiany regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego

Majątek PPP w Brzeszczach wg stanu na 31.12.2016r.

Rb 28s I kwartał str. 1

Rb 28s I kwartał str. 2

Rb 28s II kwartał str. 1

Rb 28s II kwartał str. 2

Rb 28s III kwartał str.1

Rb 28s III kwartał str. 2

Rb 28s IV kwartał str. 1

Rb 28s IV kwartał str.2

Rb 28s roczne str. 1

Rb 28s roczne str. 2

Rb 27s str. 1

Rb 28s str. 1

Rb 28s str. 2

Rb 28s str. 3

Rb 28s (do 30.06.2016) strona 1
Rb 28s (do 30.06.2016) strona 2

Rb 28s (do 30.09.2016) strona 1

Rb 28s (do 30.09.2016) strona 2

Rb 28s (do 30.09.2016) strona 3

Rb 28s (do 31.12.2016) strona 1

Rb 28 (do 31.12.2016) strona 2

Rb 28 (do 31.12.2016) strona 3

Rb 28 (do 31.03.2017) strona 1

Rb 28 (do 31.03.2017) strona 2

Rb 28 (do 31.03.2017) strona 3

Rb  28 (do 30.06.2017) strona 1

Rb 28 (do 30.06.2017) strona 2

Rb 28 (do 30.06.2017) strona 3

Rb 28 (do 30.09.2017) str 1

Rb 28 (do 30.09.2017) str 2

Rb 28 (do 30.09.2017) str 3

Rb 28 roczne 2017 str 1

Rb 28 roczne 2017 str 2

Rb 28 roczne  2017 str 3

Rb 28 (od 1.01.1018 do 31.03.2018) str.1

Rb 28 (od 1.01.2018 do 31.03.2018) str 2

Rb 28  (od 1.01.2019 do  31.03.2019)

Rb 28 (od 1.01.2019 do 31.03.2019)

Bilans

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Informacja dodatkowa s.1

Informacja dodatkowa s.2

Informacja dodatkowa s.3