Profilaktyka

Opieki nad małym dzieckiem: wczesna diagnoza deficytów rozwojowych terapia wspierająca rozwój dziecka zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne diagnoza i terapia w obszarze integracji sensorycznej

Poradnictwo

Szkolne: diagnoza uzdolnień diagnoza i terapia niepowodzeń szkolnych oraz zaburzeń emocjonalnych diagnoza dysleksji i dysgrafii terapia w zakresie kompensowania deficytów rozwojowych Zawodowe: pomoc w określeniu preferencji i predyspozycji zawodowych oraz […]