Dlaczego zabawa jest ważna w rozwoju dziecka ?

Zabawa towarzyszy małemu człowiekowi prawie od samego urodzenia. Jest to naturalna aktywność dziecka podejmowana w kontakcie z dorosłym oraz samodzielnie. Jest to czynność, dzięki której kształtujemy wiele funkcji i umiejętności. Przede wszystkim rozwijamy u dziecka umiejętności społeczne: naśladowanie, współdziałanie, kontakt, empatię oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami (np. przegrana w grze). Zabawa dobrze stymuluje rozwój motoryki dużej – postawy ciała, równowagi statycznej i równowagi dynamicznej, planowania ruchu i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Jest również dobrą okazją do manipulacji manualnej, ćwiczeń grafomotorycznych i doskonalenia precyzji w obrębie motoryki małej. Zabawa w naturalny sposób doskonali procesy poznawcze: pamięć wzrokową, pamięć słuchową i koncentrację uwagi. Pomaga również rozwijać funkcje słuchowe, bogaci słownik dziecka, uczy konstruowania wypowiedzi. Jest najlepszym sposobem na doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, nawet dla dzieci, które mają opóźniony rozwój mowy. Zabawa dla tych maluchów pokazuje jaką dzieci mają intencję komunikacyjną i w jaki sposób, pomimo ograniczeń werbalnych starają się porozumiewać np. gestem, ruchem. Czynność ta bardzo dobrze rozwija myślenie dziecka, inteligencję, planowanie, myślenie przyczynowo skutkowe itp. Oczywiście zabawa powinna być dostosowana do wieku dziecka i etapu rozwoju w jakim dziecko jest.

Etapy Zabawy:

– baraszkowanie- z najmłodszymi pociechami bawimy się relacyjnie,

-zabawy naśladowcze,

-zabawy manipulacyjne,

-zabawy naśladowcze,

-zabawy konstrukcyjne,

-zabawy tematyczne,

-zabawy z podziałem na role,

Zabawa typowe dla określonego wieku:

4 mies.- zabawy grzechotką

6 mies. – przekładanie grzechotki z jednej ręki do drugiej

8 mies. – manipulowanie zabawkami za pomocą chwytu z przeciwstawnym kciukiem

10 mies. – zabawa w „a kuku”, oglądanie książeczek, dziecko poszukuje już znanych mu zabawek

12 mies. – próby rysowania

18 mies. – złożone zabawy manipulacyjne

24 mies. – zabawy konstrukcyjne, klocki, układanki

30 mies. – zabawy tematyczne, w sklep, w dom, w podróż itp.

36 mies. – zabawy tematyczne z podziałem na role, które uwzględniają zasady.

Wszystkie metody terapeutyczne, pracy z dziećmi wymagającymi wczesnego wspomagania rozwoju oparte są o zabawę. Warto przeznaczyć czas w ciągu dnia na aktywność, która zapewni prawidłowy rozwój naszej pociechy tym bardziej, że często nie wymaga specjalnych nakładów finansowych. Jednocześnie jest to najlepsza okazja, aby nawiązać głęboką więź z dzieckiem, dobrze je poznać, uczyć je współdziałania i często modelować jego zachowanie.

Opracowała: Katarzyna Szymańska