Integracja sensoryczna Istnieją pewne objawy nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, na które rodzice (opiekunowie) dziecka  powinni zwrócić uwagę: nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, ruchowe, wzrokowe, słuchowe, obniżona wrażliwość na bodźce dotykowe, […]